Griffie

Als u contact zoekt met of informatie wilt over de raad, fracties of raadsleden dan staat de griffie voor u klaar. Wij kunnen u informeren over alles wat de gemeenteraad aangaat.

Foto van griffier Guda Kager

Griffier: Guda Kager

Foto van Joke van der Plas

Plaatsvervangend griffier/raadsadviseur: Joke van der Plas

Interim raadsadviseur: Jules Vullings

Foto van Mirjam Vonderbank

Griffiemedewerker: Mirjam Vonderbank

Taken van de griffie

  • Vraagbaak voor de raad, fracties en raadsleden en voor vragen uit de organisatie over de raad.
  • Contact met inwoners en instellingen over alle vragen die de raad aangaan.
  • Het voorbereiden van vergaderingen van de raad en de uitwerking van deze vergaderingen.
  • Ondersteuning van de raad bij de uitvoering van zijn taken om te komen tot besluitvorming.
  • Voorbereiding van bijeenkomsten en werkbezoeken van de raad.
  • Contact met de organisatie als de raad ondersteuning nodig heeft van een ambtenaar.