Drank en Horecawet aanvragen

Aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitzondering van een para commerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet.

Vergunning wordt gevraagd voor de uitoefening van
Welke ondernemingsvorm heeft het bedrijf?
Natuurlijk(e) persoon/personen
Ondernemer 1

Ondernemer 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring.

Is er een tweede ondernemer?
Ondernemer 2

Ondernemer 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring.

Rechtspersoon/rechtspersonen
Rechtspersoon A
Rechtspersoon B
Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen
Bestuurslid 1

Array

Bestuurslid 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring.

Is er een tweede bestuurslid?
Bestuurslid 2

Bestuurslid 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring.

Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden
Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokaliteiten, waarvoor de vergunning moet gelden
Wordt er een beroep gedaan op artikel 46 van de Drank-en Horecawet?
De aanvraag heeft betrekking op:
Is de inrichting voor publiek geopend?

Ik geef hierbij aan dat ik de privacyverklaring heb gelezen en hiermee akkoord ga.

Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Drank- en Horecawet, hoort bij deze vergunning een formulier waarop de leidinggevenden van het horecabedrijf of slijtersbedrijf staan vermeld. Ten aanzien van een leidinggevende bij wie sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Drank- en Horecawet, maakt de burgemeester daaromtrent een aantekening. Dit formulier  wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggevenden. Voor het aanmelden van een leidinggevende kunt u gebruik maken van het formulier Exploitatievergunning: Drank- en Horecawet verklaring leidinggevende.