Drank- en Horecawet wijziging leidinggevende

Deze verklaring wordt ingevuld voor het wijzigen van

Indien Drank- en Horecavergunning wordt gewijzigd, vink beide opties aan.

Gegevens aanvrager
Heeft deze aanvraag betrekking op het uittreden van leidinggevende(n)?
Gegevens uittredende leidinggevende(n):
Leidinggevende I
Leidinggevende II
Wilt u nog een uitredende leidinggevende aangeven?
Leidinggevende III
Heeft deze aanvraag betrekking op het optreden van de nieuwe leidinggevende(n)?
Gegevens optredende nieuwe leidinggevende(n)
Leidinggevende I
Wilt u een tweede nieuwe leidinggevende invoeren?

Indien u (een) leidinggevende(n) op de drank- en horecavergunning wilt toevoegen, dient u per leidinggevende een verklaring Sociale Hygiëne meesturen.

Leidinggevende II
Wilt u een derde nieuwe leidinggevende invoeren?
Leidinggevende III
Wilt u een vierde nieuwe leidinggevende invoeren?
Leidinggevende IV
Bijlagen
  • Een kopie van een gelding legitimatiebewijs van de aanvrager

Als u (een) leidinggevende(n) op een vergunning wilt toevoegen:

Bij een commerciële onderneming

  • Door de leidinggevende(n) ingevuld formulier Verklaring Leidinggevende
  • Kopie geldig legitimatiebewijs leidinggevende(n)
  • Kopie getekende arbeidsovereenkomst of intentieverklaring hiertoe

Bij een niet commerciële onderneming:

  • Kopie gelding legitimatiebewijs leidinggevende(n)
  • Indien u (een) leidinggevende(n) op de Drank- en Horecavergunning wilt toevoegen: Kopie verklaring Sociale Hygiëne leidinggevende(n)

Paspoort, Nederlands rijbewijs, Europees identiteitsbewijs, Nederlands vreemdelingendocument.


Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Wilt u nog meer bijlagen uploaden?
Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.

Het onjuist of niet volledig invullen van het formulier kan tot gevolg hebben dat vertraging optreedt in de behandeling, geen vergunning wordt verleend, de vergunning wordt ingetrokken of dat de werkelijk ondernomen activiteit(en) niet door verleende vergunningen worden gedekt. Om tot en goede beoordeling te komen gaat u akkoord om de gemeente aanvullende gegevens te leveren

Ik geef hierbij aan dat ik de privacyverklaring heb gelezen en hiermee akkoord ga.