Meldingsformulier bingo

Doet u deze aanvraag namens uzelf of namens een organisatie?
Gegevens aanvrager

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer. U vindt dit nummer op uw paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart.

Voornaam(namen) en achternaam

Geslacht
Adres
Organisatie gegevens
Contactgegevens
Adres
Bent u contactpersoon?
Naam contactpersoon
Geslacht
Gegevens van de bingo

Adres, postcode en plaats waar de bingo wordt gehouden

Ik geef hierbij aan dat ik deĀ privacyverklaring heb gelezen en hiermee akkoord ga.