Meldingsformulier niet vergunningsplichtig evenement

U vult dit formulier alleen in als:

  • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;
  • het evenement tussen 13:00 en 23:00 uur plaatsvindt;
  • er geen muziek voor 13:00 uur of na 23:00 uur te horen is;
  • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom-)fietspad, parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en hulpdiensten;
  • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;
  • er een organisator is;
  • de organisator binnen 15 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.
Doet u deze aanvraag namens uzelf of namens een organisatie?
Uw gegevens

Volledige naam contactpersoon. Voornaam en achternaam

Organisatiegegevens
Wat wilt u organiseren. Waar(locatie) en wanneer?
Locatie van het evenement

graag ingetekende plattegrond (1:100) met alle objecten zoals tafels, (party)tenten etc. bijvoegen.

Noteer hier de tijd bijvoorbeeld 09:00 of 17:15.

Noteer hier de tijd bijvoorbeeld 09:00 of 17:15

Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.

Ik geef hierbij aan dat ik de privacyverklaring heb gelezen en hiermee akkoord ga.