Renovatie begraafplaats Winkel bijna gereed

De renovatie van de begraafplaats in Winkel is nagenoeg gereed. De afgelopen week is door de firma Vreeker de laatste hand gelegd aan het opknappen van de paden. Hiermee is de begraafplaats weer goed toegankelijk.

Extra graven ophogen

Er is besloten om de laatste twee rijen met graven en de nabijgelegen urnenmonumenten ook op te hogen zodat deze gelijk komen te liggen met de omringende paden. Deze werkzaamheden vinden na de bouwvak plaats. Daarmee is de begraafplaats Winkel eind augustus weer helemaal op orde.