Restgrond of snippergroen

Hollands Kroon heeft veel restgrond. Dit zijn kleine stroken openbaar groen zonder belangrijke functie, direct grenzend aan een perceel of tuin van een inwoner. Restgrond kan worden gekocht of gehuurd. Heeft u interesse? Vult u het formulier achter de oranje button in. Dan kijken wij of u hiervoor in aanmerking komt.

Aanpak

  1. ga naar de oranje button 'Ja ik heb interesse in restgrond';
  2. Vul het formulier volledig in;
  3. Voeg een situatieschets toe;
  4. U ontvangt binnen vijf werkdagen een bericht dat uw aanvraag in behandeling wordt genomen.

Voorwaarden

Restgrond wordt alleen verkocht, aangrenzend aan het perceel van de aanvrager.

Restgrond kan niet worden aangekocht wanneer er kabels en leidingen in de grond liggen. Ook kan het zijn dat we de grond niet willen verkopen vanwege toekomstige bouwplannen of omdat wij de inrichting van het gebied willen laten zoals het is.

Kosten

Wat is de grondprijs?

  • Tot 100 m²: € 80,- per m²;
  • Van 101 tot 200 m²: € 50,- per m²;
  • Boven de 200 m²: € 25,- per m²;

Een rekenvoorbeeld: een stuk grond van 250 m² kost 100 x € 80,- + 100 x € 50,- plus 50 x € 25,- = € 14.250,-

Hier komen de notaris- en kadastrale kosten nog bij.

Notaris- en kadastrale kosten

De notariële kosten kunnen per notaris verschillen. Deze vraagt u bij de notaris op. De notaris informeert u over de kadastrale kosten. Wij hebben geen informatie over notariële en kadastrale gegevens.

Snippergroen huren

De huurprijs van snippergroen bedraagt tot 10 m² € 100,- per jaar. Elke vierkante meter meer kost € 3,- extra. Deze bedragen zijn inclusief administratiekosten.

Levertijd

We proberen een aanvraag snel af te handelen maar kunnen helaas niet zeggen hoe lang dit duurt. Dit is per aanvraag verschillend en afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. Er kan bijvoorbeeld afstemming nodig zijn met externe organisaties, buurtbewoners of intern met collega's.