Jeugdlintje

Het Jeugdlintje is bedoeld voor jongeren die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor onze samenleving. Dit kan bijvoorbeeld een eenmalige bijzondere prestatie zijn, maar bijvoorbeeld ook langdurige belangeloze inzet. Het lintje kan worden toegekend aan een individuele jeugdige of aan een groep jeugdigen (bijvoorbeeld een hele schoolklas).

Aanmelden jeugdlintje

Voor het jeugdlintje komen kandidaten in aanmerking tot en met 18 jaar die voldoen aan de toekenningscriteria. Wij reiken jeugdlintjes uit aan kandidaten die:

 • zich vrijwillig inzetten voor een ander of voor de gemeente Hollands Kroon;
 • een bijzondere prestatie hebben geleverd;
 • een goed initiatief hebben genomen;
 • een voorbeeldfunctie voor anderen vervullen zijn met zijn/haar daad;
 • wonen in de gemeente Hollands Kroon.

De held moet wel aan aantal voorwaarden voldoen

 • De leeftijd is minimaal 6 en maximaal 18 jaar ten tijde van de prestatie/daad.
 • De inzet voor een ander of voor de gemeente Hollands Kroon is vrijwillig.
 • De jongere heeft een goed initiatief genomen.
 • De jongere is door zijn/haar daad een voorbeeld voor anderen.
 • Hij/zij woont in Hollands Kroon en is van onbesproken gedrag.
 • De inzet is niet eerder of op een andere manier beloond.
 • De inzet duurde minimaal een half jaar in het afgelopen jaar of het ging hier om een eenmalige bijzondere prestatie.
 • Sluitingsdatum aanmelding is 1 december 2019, latere aanmeldingen schuiven door naar een volgend jaar.
 • Ook als je 18 jaar of jonger bent kun je een held aanmelden. Vraag aan je ouders/verzorgers om jouw voordracht goed te keuren. Je kunt geen jeugdlintje voor jezelf aanvragen.

De jeugdlintjes worden uitgereikt door de burgemeester op dezelfde dag als de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen (Lintjesregen 24 april 2020).

medaille jeugdlintje