Paspoort aanvragen jonger dan 18 jaar

Vanaf veertien jaar moet iedereen in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. Als u met uw kinderen naar het buitenland reist, hebben kinderen een eigen identiteitskaart of paspoort nodig. De leeftijd van het kind maakt dan niet uit.

Aanpak

U vraagt een paspoort voor uw kind op afspraak aan in de gemeente waar uw kind staat ingeschreven. Uw kind moet aanwezig zijn bij de afspraken.

 • U vraagt uw paspoort aan via de oranje button ‘Paspoort minderjarige aanvragen’;
 • U vult uw gegevens in;
 • U ontvangt een bevestigingsmail met een link naar AMP voor het maken van een afspraak voor de aanvraag van uw document;
 • Ga naar de link, vul uw gegevens in en kies een datum en tijdvak;
 • Hier geeft u ook aan waar u de afspraak wilt hebben bij u thuis of op een andere locatie in gemeente Hollands Kroon;
 • U ontvangt een bevestiging van uw afspraak;
 • Op de gewenste dag komen we bij u langs om het product aan te vragen. Dit is een medewerker van de gemeente Hollands Kroon. Uw kind moet hierbij aanwezig zijn. We maken altijd onze route af, ook al lopen we uit met de planning;
 • U betaalt tijdens deze afspraak via een mobiel pinapparaat. Als een pinbetaling voor u écht niet mogelijk is, dan kunt u van te voren contact met ons opnemen en zoeken we met u naar een oplossing;
 • Nadat de medewerker bij u thuis langs is geweest duurt het ongeveer 5 werkdagen tot het nieuwe document klaar is. U ontvangt apart een uitnodiging van onze bezorgdienst AMP voor het maken van een afspraak om uw document te laten bezorgen. Uw kind moet hierbij aanwezig zijn.

Dit heeft u nodig voor een aanvraag

 • Eén kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen;

 • Alle eerder afgegeven reisdocumenten (paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart), ook als ze niet meer geldig zijn;

 • Bij verlies of diefstal van uw paspoort vult u een verklaring van verlies of diefstal in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Is er vermoeden van misbruik, dan wordt de politie ingeschakeld;

 • Eventueel een ingevuld formulier 'toestemming reisdocument'. (zie voorwaarden);

 • Kinderen van alle leeftijden moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag.

Vingerafdrukken

Bij de aanvraag van een paspoort voor kinderen van twaalf jaar en ouder nemen wij twee vingerafdrukken af, die komen in de chip van hun paspoort. Wij verwijderen de vingerafdrukken als het paspoort in ontvangst is genomen. Voor een identiteitskaart worden geen vingerafdrukken afgenomen.

Woonachtig in het buitenland

Als u in het buitenland woont, kunt u uw reisdocument aanvragen bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. U kunt uw reisdocument ook aanvragen in Nederland. U kunt daarvoor terecht bij een aantal grensgemeenten en bij de gemeentebalie op Schiphol.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden

Toestemming bij aanvraag paspoort of identiteitskaart

In de volgende gevallen is voor de aanvraag van een paspoort/identiteitskaart toestemming vereist van degene die het gezag heeft:

 • Een kind dat nog geen 18 jaar is en een paspoort aanvraagt.
 • Een kind dat nog geen 12 jaar is en een identiteitskaart aanvraagt.

Download hier de toestemmingsverklaring.

Van wie is toestemming nodig?

Bij een aanvraag door of voor een minderjarige moet van iedere persoon die het gezag uitoefent een toestemmingsverklaring worden overlegd.

Let op! Bij schriftelijke toestemming moet een origineel identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) of een formeel bewijsstuk van een andere bevoegde autoriteit (bijvoorbeeld notariële akte) worden gebruikt als controlemiddel. Zie voor uitzonderingen als de toestemmingsgever in het buitenland verblijft.
Als één of beide ouders niet in persoon komen en het originele identiteitsbewijs wordt overlegd, dan maakt de medewerker een kopie van dat identiteitsbewijs. De kopie is een bijlage bij de toestemming en wordt met de toestemming en andere bewijsstukken bewaard in de paspoortadministratie.

Kosten

Tarieven 2019

 • Een paspoort (jonger dan 18 jaar) € 53,97
 • Een identiteitskaart (jonger dan 18 jaar) € 29,95.
 • Een spoedaanvraag kost € 48,60 extra.

Levertijd

De levertijd van een paspoort is gemiddeld vijf werkdagen. Uw document wordt gratis thuis, op het werk of op een locatie naar keuze in Nederland bezorgd. Behalve op de Waddeneilanden. Als het paspoort wordt bezorgd, moet uw kind aanwezig zijn.

Spoedprocedure

U kunt ook een aanvraag via een spoedprocedure doen. Neem dan telefonisch contact op voor het maken van een afspraak via tel. 088-321 5000. Als u uw paspoort voor uiterlijk 12.00 uur aanvraagt, kunt u het document meestal de volgende dag afhalen. Aan een spoedaanvraag zijn extra extra kosten verbonden.

Een paspoort wat met spoed is aangevraagd moet u afhalen.

Bijzonderheden

Ouders die reizen met kind(eren) met een andere achternaam

Vaders en moeders met een andere achternaam dan hun kind(eren), hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als ze alleen met hun kinderen reizen.

Sommige landen eisen een verklaring waarin staat dat de meereizende volwassene daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hier tijdig naar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. U kunt hiervoor het formulier 'toestemming reizen met minderjarigen buitenland' gebruiken (zie in het blok 'Zie ook'. De handtekeningen van de ouder(s) moet u door ons laten legaliseren. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Wanneer een ander persoon dan één van de ouders met één of meer minderjarige kinderen wil reizen, is toestemming nodig van de gezaghebbende(n) (één of beide ouders of een instelling). U kunt hiervoor het formulier 'Toestemming ouders alleen reizende minderjarige' gebruiken (zie in het blok 'Zie ook').

Meer informatie over reizen met kinderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en op de website van Defensie.

Noodpaspoort

Als u ook via een spoedprocedure bij ons niet meer tijdig een geldig paspoort kunt krijgen, kunt u onder voorwaarden een noodpaspoort krijgen.