Trouwen / huwelijk / geregistreerd partnerschap

Met een huwelijk of een geregistreerd partnerschap leggen u en uw partner de relatie officieel vast bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. In Nederland kunnen een man en een vrouw, twee mannen of twee vrouwen met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Aanpak

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u dit eerst bekend maken bij de gemeente waar u dit wilt doen. Wilt u in Hollands Kroon trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, stuur ons dan een bericht via trouwen@hollandskroon.nl.

In de mail vermeldt u:

 • naam en geboortedatum van uzelf en uw partner;
 • gewenste trouwdatum/partnerregistratie plus gewenste tijdstip;
 • locatie waar u wilt trouwen/partnerregistratie;
 • uw telefoonnummer.

Wij nemen contact met u op om de gewenste datum en tijd vast te leggen. Als de datum en tijd vast staan kunt u bij ons een digitale melding maken van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap. Hiervoor heeft u beiden een DigiD inlogcode nodig. Het is een vereiste voor een huwelijk of partnerregistratie dat beide partners met een DigiD code de melding indienen. Eén partner kan de melding volledig invullen en logt hierna uit met DigiD. De andere partner ontvangt een mail met een link om de aanvraag via DigiD goed te keuren.

Bij de melding voegt u toe:

 • Kopieën van geldige legitimatiebewijzen van de getuigen. U mag als paar minimaal twee en maximaal vier getuigen hebben.

Vanaf 1 januari 2018 trouwt iedereen op huwelijkse voorwaarden. Voor die datum was uitgangspunt dat u trouwde in gemeenschap van goederen. Voor uitgebreide informatie neem dan contact op met een notaris.

Trouwen bij de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u (ook) voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Voorwaarden

Er zijn regels om te kunnen trouwen of om een geregistreerd partnerschap aan te gaan:

 • U en uw partner zijn allebei achttien jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, tenzij het om een omzetting van een partnerschap naar een huwelijk gaat.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer of halfzus.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • U mag niet trouwen om een verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen.

Let op: Niet alle landen erkennen het geregistreerd partnerschap. Dit kan tot problemen leiden bij rechtshandelingen in het buitenland. Vooral bij partners waarbij een of beiden niet-Nederlander zijn, is het raadzaam u te laten voorlichten over de consequenties door de ambassade of consulaat van het land van herkomst.

Kosten

De kosten hebben wij voor u in het document kosten huwelijk 2019 op een rijtje gezet. Deze vindt u in het groene blok op deze pagina.

Bijzonderheden

Wie trouwt ons?

In onze gemeente zijn diverse trouwambtenaren. Dit noemen we ook wel babs, buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Als u een voorkeur heeft voor één van deze trouwambtenaren, kunt u dit bij het maken van een afspraak voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap aangeven. Bij een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt u geen trouwambtenaar kiezen maar wordt u getrouwd door een ambtenaar van de burgerlijke stand (abs).

Is er een mogelijkheid om kosteloos te trouwen?

Er is een mogelijkheid om kosteloos te trouwen als er minstens één persoon woonachtig is in de gemeente Hollands Kroon. Dit is mogelijk op dinsdagochtend om 9.00 uur en om 9.15 uur. Er zijn enkele verschillen met een betaald huwelijk:

 • Een kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap vindt plaats in een kamer en niet in de trouwzaal.
 • Er mogen maximaal vier getuigen aanwezig zijn en verder geen overige aanwezigen.
 • Er wordt geen toespraak voorgedragen.
 • Er kan niet worden gekozen voor een trouwambtenaar.
 • De locatie voor kosteloze huwelijken/geregistreerd partnerschap is in Samen Doen’ Sportlaan 36, 1761 ZB Anna Paulowna.

Kunnen wij ons geregistreerd partnerschap omzetten naar een huwelijk?

Het omzetten van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk kan in elke Nederlandse gemeente. Wilt u dit in Hollands Kroon doen? Maak dan wel eerst een afspraak. U komt beiden naar de afspraak en de omzetting vindt aan onze publieksbalie plaats. De omzetting is gratis. Neem wel een geldig legitimatiebewijs mee.

Kosten omzetting met ceremonie

Een omzetting met ceremonie is ook mogelijk. Dit is bijna als een "gewoon" huwelijk met als verschil dat er geen getuigen nodig zijn om te tekenen. De kosten zijn hetzelfde als bij een "gewoon" huwelijk of geregistreerd partnerschap, zie onder het kopje 'kosten'.

Naamgebruik

Als u getrouwd bent (geweest) of u heeft een geregistreerd partnerschap (gehad) kunt u de geslachtsnaam (achternaam) van uw partner gebruiken. Meer informatie vindt u op Verzoek aanduiding naamgebruik.

Annuleren huwelijk

Wanneer een afspraak voor een huwelijk/partnerschapsregistratie wordt geannuleerd, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Wilt u annuleren? Neem dan contact met ons op.

Kosten annulering:

 • tot een week voor het geplande huwelijk betaalt u € 53,90.
 • binnen één week voor het geplande huwelijk betaalt u € 169,50.