Herinrichting Clauslaan en Margrietlaan ‘t Veld

Wij gaan in 2019 groot onderhoud uitvoeren in de Clauslaan en Margrietlaan in ‘t Veld. Het straatwerk wordt opnieuw aangebracht met nieuwe bestratingsmaterialen.

In overleg met de bewoners is de inrichting aangepast. Het resultaat uit de bijeenkomsten met de bewoners is uitgewerkt in een inrichtingstekening. Deze tekening vindt u in het groene blok onder 'Zie ook'. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor september – november 2019.

Update: fasering met tijdsplanning en werktekeningen. Ook deze vindt u aan de rechterkant van de pagina in het groene blok. 


tekening 't Veld