Herinrichting Middenmeer West

De straten in Middenmeer west worden opnieuw ingericht. De hele bestrating wordt van erfgrens tot erfgrens vervangen met nieuw of hergebruikt straatmateriaal.

Welke straten worden opnieuw ingericht?

De herinrichting heeft betrekking op de volgende delen in Middenmeer:

  • Perceel I: Breestraat, Stevinstraat, Leeghwaterstraat en Ir. Wortmanstraat
  • Perceel II: Kanaalweg, Kerkring (deel trottoir)
  • Perceel III: Fietspad Kanaalweg

Wat zijn de werkzaamheden? (16 september)

Het werk bestaat uit:

a. Het opbreken van elementenverhardingen en kantopsluitingen.
b. Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond en zand.
c. Het leveren en aanbrengen van kolken en kolkaansluitingen.
d. Het leveren en aanbrengen van funderingslagen, elementenverhardingen en kantopsluitingen.
e. Het verwijderen en aanbrengen van beplanting.
f.  Diverse bijkomende werkzaamheden.


Waar staan wij nu?

Kanaalweg in Middenmeer opnieuw bestraat

Het einde van de werkzaamheden aan de Kanaalweg komt in zicht. Aannemersbedrijf de Jong Hoogwoud is dan ook druk bezig met de laatste werkzaamheden. Het resultaat is een prachtige strakke rijbaan met daarnaast een fris nieuw tegelpad en lichtmasten.

Er zijn ook wat wijzigingen in de planning te melden. Deze week zijn we namelijk al gestart met het fietspad aan de Kanaalweg. De bestaande bestrating is er reeds uitgehaald en volgende week zal er gestart worden met het aanbrengen van de verharding.

Let op! Dit betekent dat de werkzaamheden die gepland staan voor de Breestraat later van start gaan. De totale planning blijft gelijk.

Mocht u vragen hebben over de planning en/of andere zaken dan kunt u altijd even langskomen bij de keet. Wij zijn iedere donderdag beschikbaar van 08:30 tot 09:30 uur.


Hoe gaat het worden?

Download hieronder:

  • de ontwerptekeningen van de¬†inrichting;
  • vragen en antwoorden van de informatieavond voor de bewoners;
  • extra informatie.