Herinrichting Middenmeer West

De straten in Middenmeer west worden opnieuw ingericht. De hele bestrating wordt van erfgrens tot erfgrens vervangen met nieuw of hergebruikt straatmateriaal.

Welke straten worden opnieuw ingericht?

De herinrichting heeft betrekking op de volgende delen in Middenmeer:

  • Perceel I: Breestraat, Stevinstraat, Leeghwaterstraat en Ir. Wortmanstraat
  • Perceel II: Kanaalweg, Kerkring (deel trottoir)
  • Perceel III: Fietspad Kanaalweg

Wat zijn de werkzaamheden?

Het werk bestaat uit:

a. Het opbreken van elementenverhardingen en kantopsluitingen.
b. Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond en zand.
c. Het leveren en aanbrengen van kolken en kolkaansluitingen.
d. Het leveren en aanbrengen van funderingslagen, elementenverhardingen en kantopsluitingen.
e. Het verwijderen en aanbrengen van beplanting.
f.  Diverse bijkomende werkzaamheden.

Waar staan wij nu? (13 juni 2019)

Werkzaamheden pad Kerkring

De eerste stappen van het project zijn gemaakt op de Kerkring (perceel III). Er is hard gewerkt om de bestaande bestrating te verwijderen en naar een tijdelijk depot te transporteren. Op het tijdelijk depot worden de stenen schoon gemaakt om ze vervolgens weer aan te brengen. Na het verwijderen van de bestaande bestrating is er een nieuwe OV- kabel (openbare verlichting) aangebracht door Pilkes BV voor de nieuwe lichtmasten.

Straatwerk pad tussen de Kerkring

Aankomende weken zijn wij druk bezig met het aanbrengen van het straatwerk aan het pad tussen de Kerkring. Voor vragen kunt u terecht bij onze Keet. Uitvoerder Klaas Wiltjer beantwoordt uw vragen over de werkzaamheden.

Hoe gaat het worden?

Download hieronder:

  • de ontwerptekeningen van de¬†inrichting;
  • vragen en antwoorden van de informatieavond voor de bewoners;
  • extra informatie.