Detailhandel en horeca

De samenstelling van onze inwoners verandert en ook de manier waarop de consument winkelt verandert. Voor dagelijkse boodschappen komen inwoners graag in een winkel dichtbij huis, maar veel andere aankopen doen zij steeds vaker online of in grotere steden. Hierdoor verandert de behoefte aan lokale winkels en het aanbod. Winkelgebieden die kunnen inspelen op de trend van sfeer en beleving, zijn kansrijk. Voor het boodschappen doen geldt dat complete, compacte en comfortabele winkelgebieden de beste overlevingskansen hebben, met supermarkten als belangrijke publiekstrekker.

Meer informatie

Hollands Kroon zet in op het gezond houden en toekomstbestendig maken van (de vier) grotere winkelgebieden en het beperken van de winkelleegstand. Meer horeca is gewenst als aanvulling maar ook als verblijfsduur in het winkelgebied te vergroten. Meer informatie vindt u in het groene blok 'Zie ook'.